Вектор надії

gallery/screenshot_23

Міжнародний благодійний фонд

                                                                   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Міжнародний благодійний фонд «Вектор Надії» (далі – фонд), є благодійною організацією у формі благодійного фонду, що заснована та діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, та даного Статуту.

1.2. Повна назва фонду:

• українською мовою: Міжнародний благодійний фонд «Вектор Надії»;

• англійською мовою: International Charity Foundation «Vector of hope»;

 

1.3 Скорочена назва фонду:

• українською мовою: МБФ «Вектор Надії»;

• англійською мовою: ICF «Vector of hope»;

 

1.4.Фонд є благодійною, недержавною, неприбутковою організацією.

1.5.Фонд діє на території України та поширює свою діяльність на територію інших держав. Місце знаходження Фонду: м. Львів вул. Академіка Кричевського, буд. 65, кв. 15.

1.6.Фонд є юридичною особою з моменту державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, від власного імені набуває особисті майнові та немайнові права, несе обов`язки, виступає у якості позивача та відповідача в судових органах.

1.7.Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.8. За своїми зобов`язаннями Фонд відповідає усім належним її майном, на яке за чинним законодавством може бути звернено стягнення. Учасники Фонду не відповідають за зобов'язаннями Фонду.

1.9. Держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Фонду, як і Фонду не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів.

1.10.Фонд може у встановленому порядку відкривати передбачені чинним законодавством рахунки в банківських установах України та за її межами. Фонд може мати круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, власну символіку. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України.

 

                                             
 

 

 

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

ПРОТОКОЛОМ № 1

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ

МІЖНАРОДНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

«ВЕКТОР НАДІЇ»

ВІД 08 ЛЮТОГО 2019 РОКУ

 

                    СТАТУТ

           МІЖНАРОДНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

                              «ВЕКТОР НАДІЇ»